Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
60 17.3.2022
17:16:44
116 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (tlač 886) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 116
60 17.3.2022
17:18:19
117 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (tlač 886) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 117
66 16.6.2022
11:37:34
79 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Navrhovatelia požiadali listom z 26. 4. 2022 o zaradenie ich návrhu zákona do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci jún 2022.) (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 79
66 16.6.2022
11:38:36
80 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Navrhovatelia požiadali listom z 26. 4. 2022 o zaradenie ich návrhu zákona do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci jún 2022.) (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 6, 8 až 13 a bod 18. Hlasovanie č. 80
66 16.6.2022
11:39:16
81 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Navrhovatelia požiadali listom z 26. 4. 2022 o zaradenie ich návrhu zákona do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci jún 2022.) (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – bod 7. Hlasovanie č. 81
66 16.6.2022
11:39:58
82 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Navrhovatelia požiadali listom z 26. 4. 2022 o zaradenie ich návrhu zákona do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci jún 2022.) (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 14 až 17. Hlasovanie č. 82
66 16.6.2022
11:40:36
83 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Navrhovatelia požiadali listom z 26. 4. 2022 o zaradenie ich návrhu zákona do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci jún 2022.) (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – bod 19. Hlasovanie č. 83
66 16.6.2022
11:41:21
84 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Navrhovatelia požiadali listom z 26. 4. 2022 o zaradenie ich návrhu zákona do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci jún 2022.) (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Kazda. Hlasovanie č. 84
66 16.6.2022
11:42:06
85 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Navrhovatelia požiadali listom z 26. 4. 2022 o zaradenie ich návrhu zákona do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci jún 2022.) (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 85
66 16.6.2022
11:43:03
86 886 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Navrhovatelia požiadali listom z 26. 4. 2022 o zaradenie ich návrhu zákona do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci jún 2022.) (tlač 886) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 86