Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
18 25.11.2020
11:42:00
71 282 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 71
18 25.11.2020
11:43:39
72 282 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 72
23 28.1.2021
17:11:33
60 282 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 60
23 28.1.2021
17:12:17
61 282 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 61
23 28.1.2021
17:13:02
62 282 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Karahuta. Hlasovanie č. 62
23 28.1.2021
17:14:01
63 282 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 63
23 28.1.2021
17:15:00
64 282 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 64