Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
90 3.5.2023
17:23:56
61 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 61
90 3.5.2023
17:24:57
62 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 62
94 28.6.2023
12:39:54
336 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 336
94 28.6.2023
12:40:41
337 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 30, 32 až 40, 42, 44 až 55, 57 až 59. Hlasovanie č. 337
94 28.6.2023
12:41:24
338 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 31 a 56. Hlasovanie č. 338
94 28.6.2023
12:42:08
339 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 41 a 43. Hlasovanie č. 339
94 28.6.2023
12:42:54
340 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. M. Svrček. Hlasovanie č. 340
94 28.6.2023
12:43:34
341 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. M. Šefčík. Hlasovanie č. 341
94 28.6.2023
12:45:08
342 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. L. Kyselica. Hlasovanie č. 342
94 28.6.2023
12:45:49
343 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. M. Vetrák. Hlasovanie č. 343
94 28.6.2023
12:46:25
344 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. P. Kremský. Hlasovanie č. 344
94 28.6.2023
12:47:00
345 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. P. Cmorej. Hlasovanie č. 345
94 28.6.2023
12:47:36
346 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 346
94 28.6.2023
12:48:21
347 1557 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 347