Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
83 7.2.2023
17:24:35
98 1376 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1376) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 98
83 7.2.2023
17:25:49
99 1376 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1376) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 99
88 16.3.2023
11:28:23
52 1376 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1376) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 52
88 16.3.2023
11:29:07
53 1376 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1376) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kremský. Hlasovanie č. 53
88 16.3.2023
11:29:45
54 1376 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1376) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 54
88 16.3.2023
11:30:35
55 1376 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1376) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 55