Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
25.2.2022
13:38:41
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
25.2.2022
13:41:49
2 Hlasovanie o programe 59. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 2
25.2.2022
13:42:38
3 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 3
25.2.2022
15:55:28
4 920 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, Michala Šipoša, Petra Pčolinského a Anny Zemanovej na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine (tlač 920) Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 4
25.2.2022
16:43:57
5 918 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 918). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 5
25.2.2022
17:35:45
6 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Beluského - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 6
25.2.2022
17:36:32
7 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 7
25.2.2022
17:38:03
8 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 8
25.2.2022
22:56:58
9 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2, 3 a 5. Hlasovanie č. 9
25.2.2022
22:57:45
10 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4. Hlasovanie č. 10
25.2.2022
22:58:30
11 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko Hlasovanie č. 11
25.2.2022
22:59:14
12 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál. Hlasovanie č. 12
25.2.2022
23:00:25
13 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 13