Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
18 15.6.2017
17:04:42
73 581 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 581) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 73