Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
18 14.6.2017
11:35:14
52 573 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Igora CHOMU a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 573) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 52
18 14.6.2017
11:36:26
53 573 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Igora CHOMU a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 573) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 53