Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
4 18.5.2016
17:09:14
9 41 Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2015 (tlač 41). Hlasovanie o tom, že NR SR berie správu na vedomie. Hlasovanie č. 9
4 18.5.2016
17:09:55
10 41 Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2015 (tlač 41). Hlasovanie o návrhu posl. Beblavý. Hlasovanie č. 10