Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
4 18.5.2016
17:08:03
8 23 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015 (tlač 23). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 8