Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
51 16.10.2019
11:47:11
97 1738 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (tlač 1738) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 97