Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
51 22.10.2019
11:15:30
171 1704 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1704) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 171
51 22.10.2019
11:16:36
172 1704 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1704) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 172
53 28.11.2019
11:13:14
72 1704 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1704) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 72
53 28.11.2019
11:13:54
73 1704 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1704) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Antošová. Hlasovanie č. 73
53 28.11.2019
11:14:35
74 1704 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1704) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 74
53 28.11.2019
11:15:32
75 1704 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1704) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 75