Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
49 18.9.2019
11:33:20
231 1574 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELlEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Galeka - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 231
49 18.9.2019
11:34:03
232 1574 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELlEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 232
49 18.9.2019
11:34:56
233 1574 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELlEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 233
51 16.10.2019
17:07:30
100 1574 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELlEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 14. Hlasovanie č. 100
51 16.10.2019
17:08:17
101 1574 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELlEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 101
51 16.10.2019
17:09:04
102 1574 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELlEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 102