Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
46 26.6.2019
17:15:13
217 1558 Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tlač 1558). Hlasovanie o tom, aby sa voľba konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 217
46 26.6.2019
17:25:00
218 1558 Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tlač 1558).
46 27.6.2019
11:45:00
238 1558 Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tlač 1558).