Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
49 25.9.2019
11:16:28
303 1478 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia požiadali listom z 25. júna 2019 o zaradenie ich návrhu zákona do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 10. septembra 2019.) (tlač 1478) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 303