Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
49 10.9.2019
17:10:18
15 1439 Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2018 (tlač 1439). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15