Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
49 10.9.2019
17:12:21
17 1415 Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2018 (tlač 1415). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 17