Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
46 26.6.2019
11:35:33
178 1347 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Juraja SOBOŇU a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 178
46 26.6.2019
11:36:35
179 1347 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Juraja SOBOŇU a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 179
49 19.9.2019
11:05:56
242 1347 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Juraja SOBOŇU a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 242
49 19.9.2019
11:06:32
243 1347 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Juraja SOBOŇU a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 243
49 19.9.2019
11:07:12
244 1347 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Juraja SOBOŇU a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Antošová. Hlasovanie č. 244
49 19.9.2019
11:07:50
245 1347 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Juraja SOBOŇU a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 245
49 19.9.2019
11:08:36
246 1347 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Juraja SOBOŇU a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 246