Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
49 10.9.2019
17:09:25
14 1314 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018 (tlač 1314). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14