Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
40 12.2.2019
17:21:12
164 1265 Návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 1265). Hlasovanie o tom aby sa voľba konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 164
40 12.2.2019
18:56:16
165 1265 Návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR Hlasovanie č. 165
40 14.2.2019
17:53:34
167 1265 Návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR Hlasovanie č. 167