Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
40 7.2.2019
11:08:34
132 1238 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom z 29. novembra 2018 o zaradenie ich návrhu zákona do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom od 30. januára 2019.) (tlač 1238) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 132
40 7.2.2019
11:09:52
133 1238 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom z 29. novembra 2018 o zaradenie ich návrhu zákona do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom od 30. januára 2019.) (tlač 1238) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 133
43 27.3.2019
17:16:47
69 1238 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1238) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 69
43 27.3.2019
17:17:32
70 1238 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1238) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 70
43 27.3.2019
17:18:18
71 1238 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1238) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 71