Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
38 27.11.2018
17:25:01
26 1217 Zákon z 24. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1217) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 26