Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
38 4.12.2018
11:44:59
107 1199 Vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (tlač 1199) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 107
38 4.12.2018
11:46:01
108 1199 Vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (tlač 1199) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 108
40 5.2.2019
11:06:32
100 1199 Vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (tlač 1199) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 100
40 5.2.2019
11:07:12
101 1199 Vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (tlač 1199) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 10. Hlasovanie č. 101
40 5.2.2019
11:07:49
102 1199 Vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (tlač 1199) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Puci Hlasovanie č. 102
40 5.2.2019
11:08:35
103 1199 Vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (tlač 1199) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 103
40 5.2.2019
11:09:27
104 1199 Vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (tlač 1199) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 104