Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
5.12.2019
16:35:57
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
5.12.2019
16:37:27
2 Hlasovanie o programe 56. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 2
5.12.2019
16:38:25
3 1829 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo aj po 19 hod. Hlasovanie č. 3
5.12.2019
16:40:10
4 1829 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dostála. Hlasovanie č. 4
5.12.2019
18:32:23
5 1829 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galeka a Viskupiča, 1. návrh. Hlasovanie č. 5
5.12.2019
18:33:10
6 1829 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galeka a Viskupiča, 2. návrh, bod 1. Hlasovanie č. 6
5.12.2019
18:33:49
7 1829 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galeka a Viskupiča, 2. návrh, bod 2. Hlasovanie č. 7
5.12.2019
18:34:38
8 1829 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 8
5.12.2019
18:52:07
9 1829 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 9
5.12.2019
19:21:23
10 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 10
5.12.2019
19:22:11
11 1829 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11