Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
29.1.2019
13:06:15
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
29.1.2019
13:17:16
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Remišovej. Hlasovanie č. 2
29.1.2019
13:18:03
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Simona. Hlasovanie č. 3
29.1.2019
13:18:55
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Simona. Hlasovanie č. 4
29.1.2019
13:19:38
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 3. návrh posl. Simona. Hlasovanie č. 5
29.1.2019
13:20:27
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Tomáša. Hlasovanie č. 6
29.1.2019
13:21:58
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 7
29.1.2019
13:22:42
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 8
29.1.2019
13:23:31
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Madeja. Hlasovanie č. 9
29.1.2019
13:24:36
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Remišovej. Hlasovanie č. 10
29.1.2019
13:25:19
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 3. návrh posl. Remišovej. Hlasovanie č. 11
29.1.2019
13:26:07
12 Hlasovanie o programe 40. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 12
29.1.2019
13:35:43
13 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 13
29.1.2019
17:04:56
14 1309 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1309). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
29.1.2019
17:06:19
15 1254 Zákon zo 4. decembra 2018 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1254) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 15
29.1.2019
17:07:54
16 1304 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1304). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 16
29.1.2019
17:09:23
17 1255 Vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1255) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
29.1.2019
17:10:33
18 1255 Vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1255) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
29.1.2019
17:11:56
19 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR Bugára k zmene prerokovania bodov 40. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 19
30.1.2019
11:08:17
20 1305 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1305) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
30.1.2019
11:09:14
21 1305 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1305) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
30.1.2019
11:11:12
22 1264 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (tlač 1264) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Budaja - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 22
30.1.2019
11:11:54
23 1264 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (tlač 1264) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
30.1.2019
11:12:50
24 1264 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (tlač 1264) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
30.1.2019
11:14:10
25 1243 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu (tlač 1243) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 25
30.1.2019
11:15:10
26 1299 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 (tlač 1299). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 26
30.1.2019
11:16:22
27 1253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
30.1.2019
11:17:30
28 1253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
30.1.2019
11:18:36
29 1262 Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1262) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
30.1.2019
11:19:42
30 1262 Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1262) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
30.1.2019
11:21:43
31 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa o tlači 1305 rokovalo dnes o 14.00 hod. Hlasovanie č. 31
30.1.2019
17:06:13
32 1263 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1263) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
30.1.2019
17:07:29
33 1263 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1263) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
30.1.2019
17:09:06
34 1305 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1305) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 34
30.1.2019
17:10:15
35 1197 Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 35
30.1.2019
17:11:01
36 1197 Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 9. Hlasovanie č. 36
30.1.2019
17:11:39
37 1197 Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. R. Baláž. Hlasovanie č. 37
30.1.2019
17:12:24
38 1197 Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 38
30.1.2019
17:13:17
39 1197 Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 39
30.1.2019
17:14:37
40 1209 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (tlač 1209) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 40
30.1.2019
17:15:43
41 1198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 41
30.1.2019
17:16:20
42 1198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 16. Hlasovanie č. 42
30.1.2019
17:17:01
43 1198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gaborčáková. Hlasovanie č. 43
30.1.2019
17:17:42
44 1198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
30.1.2019
17:18:38
45 1198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
30.1.2019
17:19:57
46 1218 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 46
30.1.2019
17:20:38
47 1218 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
30.1.2019
17:21:34
48 1218 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
30.1.2019
17:22:39
49 1222 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Evy SMOLÍKOVEJ, Stanislava KMECA, Tibora BERNAŤÁKA a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 49
30.1.2019
17:23:15
50 1222 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Evy SMOLÍKOVEJ, Stanislava KMECA, Tibora BERNAŤÁKA a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222) - tretie čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 50
1234