Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
58 1.12.2015
11:22:05
398 1811 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jozefa BOBÍKA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1811) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 398