Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
54 29.9.2015
11:22:37
251 1686 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 251
54 29.9.2015
11:23:41
252 1686 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 252
58 20.11.2015
12:47:52
252 1686 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) - druhé čítanie. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hraška, vrátit návrh zákona do výborov. Hlasovanie č. 252
58 20.11.2015
12:48:32
253 1686 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 až 25. Hlasovanie č. 253
58 20.11.2015
12:49:22
254 1686 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 254
58 20.11.2015
12:50:02
255 1686 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 255