Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
51 21.5.2015
17:06:12
183 1553 Správa o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 (tlač 1553). Hlasovanie o návrhu uznesenia - berie na vedomie. Hlasovanie č. 183
51 21.5.2015
17:06:54
184 1553 Správa o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 (tlač 1553). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré navrhol posl. Kollár. Hlasovanie č. 184