Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
53 17.6.2015
11:15:38
33 1390 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (tlač 1390) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 33