Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

12
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
3.8.2012
09:03:34
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
3.8.2012
09:08:52
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Hlina. Hlasovanie č. 2
3.8.2012
09:09:24
3 tHlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Poliačik. Hlasovanie č. 3
3.8.2012
09:10:00
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podala posl. Lucia Žitňanská. Hlasovanie č. 4
3.8.2012
09:10:35
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Beblavý. Hlasovanie č. 5
3.8.2012
09:11:23
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Mihál. Hlasovanie č. 6
3.8.2012
09:12:35
7 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 7
3.8.2012
09:13:20
8 Hlasovanie o programe 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 8
3.8.2012
16:01:55
9 168 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 168). Hlasovanie o návrhu, aby mohol v rozprave pokračovať posl. Kaník aj po 16.00 hod až do skončenia jeho vystúpenia. Hlasovanie č. 9
6.8.2012
09:20:49
10 168 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 168). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Freša. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 10
6.8.2012
09:22:22
11 168 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 168). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mihála. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 11
6.8.2012
11:26:55
12 168 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 168). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mihála. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 12
6.8.2012
11:28:56
13 168 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 168). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mihála. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 13
6.8.2012
17:30:40
14 168 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 168). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
7.8.2012
17:07:11
15 Hlasovanie o návrhu na zaradenie nového bodu do programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - zaradiť tlač 173, 174 - návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Hlasovanie č. 15
7.8.2012
17:15:03
16 173 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 173). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 16
7.8.2012
17:30:54
17 174 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 174) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
7.8.2012
17:31:43
18 174 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 174) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
8.8.2012
10:03:11
19 174 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 174) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 19
8.8.2012
10:04:04
20 174 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 174) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 20
8.8.2012
18:24:21
21 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Mihála - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 21
8.8.2012
18:25:02
22 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Štefanca, Freša a Osuského - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 22
8.8.2012
18:25:37
23 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
8.8.2012
18:26:40
24 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
10.8.2012
09:44:45
25 Prezentácia Hlasovanie č. 25
10.8.2012
09:47:04
26 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1, 3 až 13, 16 až 30, 32 až 34, 36 až 43, 45 až 50. Hlasovanie č. 26
10.8.2012
09:47:43
27 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 27
10.8.2012
09:48:18
28 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 14. Hlasovanie č. 28
10.8.2012
09:48:54
29 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 15. Hlasovanie č. 29
10.8.2012
09:49:27
30 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 31. Hlasovanie č. 30
10.8.2012
09:50:00
31 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 35. Hlasovanie č. 31
10.8.2012
09:50:31
32 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 44. Hlasovanie č. 32
10.8.2012
09:51:20
33 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 1. návrh. Hlasovanie č. 33
10.8.2012
09:54:28
34 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 3. návrh, bod 1. Hlasovanie č. 34
10.8.2012
09:55:01
35 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 4. návrh. Hlasovanie č. 35
10.8.2012
09:55:57
36 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 7. návrh. Hlasovanie č. 36
10.8.2012
09:56:36
37 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 9. návrh. Hlasovanie č. 37
10.8.2012
09:57:07
38 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 10. návrh. Hlasovanie č. 38
10.8.2012
09:57:39
39 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 11. návrh. Hlasovanie č. 39
10.8.2012
09:58:17
40 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 13. návrh. Hlasovanie č. 40
10.8.2012
09:59:02
41 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Podmanický. Hlasovanie č. 41
10.8.2012
09:59:37
42 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Štefanec. Hlasovanie č. 42
10.8.2012
10:00:10
43 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Brocka. Hlasovanie č. 43
10.8.2012
10:00:48
44 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kaník, 1. návrh. Hlasovanie č. 44
10.8.2012
10:01:20
45 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kaník, 2. návrh. Hlasovanie č. 45
10.8.2012
10:01:51
46 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kaník, 3. návrh. Hlasovanie č. 46
10.8.2012
10:02:25
47 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kaník, 4. návrh. Hlasovanie č. 47
10.8.2012
10:03:06
48 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jurinová, 1. návrh. Hlasovanie č. 48
10.8.2012
10:03:35
49 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jurinová, 2. návrh. Hlasovanie č. 49
10.8.2012
10:04:17
50 141 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Podmanický, návrh B. Hlasovanie č. 50
12