Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
19 12.2.2008
11:09:29
65 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Bárdosa - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 65
19 12.2.2008
11:10:12
66 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Minárika - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 66
19 12.2.2008
11:11:00
67 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 67
19 12.2.2008
11:12:05
68 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 68
20 9.4.2008
17:06:51
129 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 3 - 7. Hlasovanie č. 129
20 9.4.2008
17:07:28
130 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 130
20 9.4.2008
17:08:02
131 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 131
20 9.4.2008
17:08:31
132 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 8. Hlasovanie č. 132
20 9.4.2008
17:09:04
133 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9. Hlasovanie č. 133
20 9.4.2008
17:09:37
134 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 10. Hlasovanie č. 134
20 9.4.2008
17:10:59
135 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 135
20 9.4.2008
17:12:28
136 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Á. Biró. Hlasovanie č. 136
20 9.4.2008
17:13:21
137 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Á. Biró, bod 1. Hlasovanie č. 137
20 9.4.2008
17:15:10
138 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Á. Biró, body 3, 4, 7 a 9. Hlasovanie č. 138
20 9.4.2008
17:15:45
139 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Á. Biró, bod 6. Hlasovanie č. 139
20 9.4.2008
17:16:52
140 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Lipšic. Hlasovanie č. 140
20 9.4.2008
17:17:34
141 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galbavý, 1. návrh. Hlasovanie č. 141
20 9.4.2008
17:18:05
142 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galbavý, 2. návrh. Hlasovanie č. 142
20 9.4.2008
17:18:35
143 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galbavý, 3. návrh. Hlasovanie č. 143
20 9.4.2008
17:19:04
144 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galbavý, 4. návrh. Hlasovanie č. 144
20 9.4.2008
17:19:43
145 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Rafaj. Hlasovanie č. 145
20 9.4.2008
17:20:20
146 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vášaryová, 1. návrh. Hlasovanie č. 146
20 9.4.2008
17:20:50
147 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vášaryová, 2. návrh. Hlasovanie č. 147
20 9.4.2008
17:22:36
148 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu na skrátenie lehoty. Hlasovanie č. 148
20 9.4.2008
17:23:14
149 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Minárik, body 2 až 5. Hlasovanie č. 149
20 9.4.2008
17:23:57
150 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu na skrátenie lehoty. Hlasovanie č. 150
20 9.4.2008
17:24:37
151 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Senko, body 1 až 4. Hlasovanie č. 151
20 9.4.2008
17:25:24
152 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 152
20 9.4.2008
17:26:10
153 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 153