Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
26.3.2008
13:10:29
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
26.3.2008
13:22:32
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Palko. Hlasovanie č. 2
26.3.2008
13:23:19
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. László Szigeti. Hlasovanie č. 3
26.3.2008
13:24:27
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Berényi. Hlasovanie č. 4
26.3.2008
13:26:37
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Jarjabek. Hlasovanie č. 5
26.3.2008
13:27:42
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Rafaj. Hlasovanie č. 6
26.3.2008
13:28:33
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Janiš. Hlasovanie č. 7
26.3.2008
13:29:28
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Mečiar. Hlasovanie č. 8
26.3.2008
13:30:14
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Lipšic. Hlasovanie č. 9
26.3.2008
13:31:02
10 Hlasovanie o programe 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 10
26.3.2008
13:36:41
11 573 Zákon z 15. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 573) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 11
26.3.2008
13:37:20
12 573 Zákon z 15. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 573) - druhé čítanie. Hlasovanie o 2. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 12
26.3.2008
13:38:14
13 573 Zákon z 15. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 573) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 13
26.3.2008
14:10:58
14 581 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k 20. výročiu Sviečkovej manifestácie (tlač 581). Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výboru. Hlasovanie č. 14
26.3.2008
14:11:48
15 581 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k 20. výročiu Sviečkovej manifestácie (tlač 581). Hlasovanie o návrhu spoločného vyhlásenia, ktoré predniesol posl. Abrhan. Hlasovanie č. 15
26.3.2008
17:06:19
16 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 16
26.3.2008
17:08:09
17 495 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (tlač 495) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Gibalovej - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 17
26.3.2008
17:08:55
18 495 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (tlač 495) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 18
26.3.2008
17:09:43
19 495 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (tlač 495) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Čech, 3 návrhy spoločne. Hlasovanie č. 19
26.3.2008
17:10:27
20 495 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (tlač 495) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gibalová. Hlasovanie č. 20
26.3.2008
17:11:55
21 495 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (tlač 495) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 21
26.3.2008
17:12:51
22 495 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (tlač 495) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 22
26.3.2008
17:15:07
23 495 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (tlač 495) . Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podala posl. Gibalová. Hlasovanie č. 23
26.3.2008
17:17:32
24 498 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 498) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 24
26.3.2008
17:18:21
25 498 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 498) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mamojka. Hlasovanie č. 25
26.3.2008
17:19:04
26 498 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 498) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 26
26.3.2008
17:19:55
27 498 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 498) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 27
27.3.2008
11:27:41
28 584 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 584). Hlasovanie o časti B, body: 1, 2 a 3. Hlasovanie č. 28
27.3.2008
11:28:19
29 584 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 584). Hlasovanie o časti B, bod 4. Hlasovanie č. 29
27.3.2008
11:29:07
30 584 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 584). Hlasovanie o časti C. Hlasovanie č. 30
27.3.2008
11:29:47
31 584 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 584). Hlasovanie o časti A. Hlasovanie č. 31
27.3.2008
11:31:07
32 541 Správa o súčasnom stave nákladného železničného prepravcu Cargo Slovakia, a. s. a postupe vlády Slovenskej republiky pri zabezpečovaní budúceho rozvoja Carga Slovakia, a. s. (tlač 541). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 32
27.3.2008
17:08:18
33 545 Návrh stanoviska Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na odvolanie JUDr. Juraja Horvátha z funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 545). Hlasovanie o návrhu uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, písmeno A a B. Hlasovanie č. 33
27.3.2008
17:09:14
34 545 Návrh stanoviska Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na odvolanie JUDr. Juraja Horvátha z funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 545). Hlasovanie o návrhu uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, písmeno C. Hlasovanie č. 34
27.3.2008
17:10:50
35 545 Návrh stanoviska Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na odvolanie JUDr. Juraja Horvátha z funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 545). Hlasovanie o návrhu z rozpravy - návrh uznesenia, ktoré podal posl. Mečiar. Hlasovanie č. 35
28.3.2008
11:08:53
36 546 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. (tlač 546) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Farkasa, Horta, Berényiho - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 36
28.3.2008
11:09:47
37 546 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. (tlač 546) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Z. Simona - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 37
28.3.2008
11:10:35
38 546 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. (tlač 546) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
28.3.2008
11:11:56
39 546 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. (tlač 546) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
28.3.2008
11:13:23
40 547 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z. (tlač 547) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 40
28.3.2008
11:14:41
41 547 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z. (tlač 547) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 41
28.3.2008
11:16:07
42 527 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 527) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
28.3.2008
11:17:42
43 527 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 527) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
28.3.2008
11:19:07
44 548 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 548) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
28.3.2008
11:20:10
45 548 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 548) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
28.3.2008
11:21:20
46 542 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2007 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2008 (tlač 542). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 46
28.3.2008
11:22:38
47 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov (tlač 557) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
28.3.2008
11:23:46
48 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov (tlač 557) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
28.3.2008
11:26:00
49 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 49
28.3.2008
11:26:12
50 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 50
1234