Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Heger, Eduard

Za 350
Proti 24
Zdržal(a) sa 139
Nehlasoval(a) 30
Neprítomný(á) 39
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 20.3.2020
10:44:12
1 1 Návrh volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VIII. volebného obdobia (tlač 1). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
10:45:27
2 2 Návrh na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
10:47:27
3 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a určuje počet členov. Za
1 20.3.2020
10:48:24
4 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určuje počet členov. Za
1 20.3.2020
11:37:02
6 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia na voľbu ďalších členov mandátového imunitného výboru NR SR. Za
1 20.3.2020
11:37:59
7 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia na voľbu členov výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 20.3.2020
12:37:12
8 Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 29. februára 2020. Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým NR SR overuje platnosť voľby poslancov NR SR. Za
1 20.3.2020
12:38:15
9 Hlasovanie o informácii, o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
14:23:30
11 7 Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o tom, aby mala NRSR štyroch podpredsedov. Neprítomný(á)
1 20.3.2020
14:58:50
13 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov (tlač 9). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
15:00:53
14 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). Hlasovanie o uznesení na zriadenie ďalších výborov NR SR. Za
1 20.3.2020
17:22:33
16 12 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 20.3.2020
17:23:41
17 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady slovenskej republiky (tlač 13). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 20.3.2020
17:25:26
18 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
17:27:00
19 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
18:28:12
21 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti NBÚ. Za
1 20.3.2020
18:29:12
22 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti SIS. Za
1 20.3.2020
18:29:54
23 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre Vojenské spravodajstvo. Za
1 20.3.2020
18:30:35
24 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Za
90 16.5.2023
11:20:18
227 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Viskupič. Zdržal(a) sa
90 16.5.2023
11:21:51
228 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vašečka. Za
90 16.5.2023
11:22:57
229 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Fecko. Za
90 16.5.2023
11:23:48
230 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Marcinková. Za
90 16.5.2023
11:29:52
231 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Linhart. Zdržal(a) sa
90 16.5.2023
11:31:34
232 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Bottó Cigániková. Zdržal(a) sa
90 16.5.2023
11:33:17
233 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vetrák. Za
90 16.5.2023
11:35:03
234 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Žitňanská. Za
90 16.5.2023
11:36:57
235 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Za
90 16.5.2023
11:41:16
236 Informácia Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov a na zaniknutý mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
90 16.5.2023
11:43:30
237 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Cmorej. Za
90 16.5.2023
11:45:48
238 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Suja. Zdržal(a) sa
90 16.5.2023
11:49:39
239 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Tabák. Zdržal(a) sa
90 16.5.2023
11:51:36
240 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Viskupič. Zdržal(a) sa
90 16.5.2023
11:53:30
241 1399 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1399) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Proti
90 16.5.2023
11:54:13
242 1399 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1399) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Svrček a Hlinka, 1. návrh. Za
90 16.5.2023
11:55:33
243 1399 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1399) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Svrček a Hlinka, 2. návrh. Za
90 16.5.2023
11:58:10
244 1399 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1399) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kremský. Za
90 16.5.2023
11:59:36
245 Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
90 16.5.2023
12:00:21
246 1449 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA, Miloša SVRČEKA a Evy HUDECOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1449) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
90 16.5.2023
12:01:59
247 1246 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1246) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
90 16.5.2023
12:02:53
248 1519 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1519). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
90 16.5.2023
12:04:22
249 1491 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Neprítomný(á)
90 16.5.2023
12:05:04
250 1491 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kučera. Neprítomný(á)
90 16.5.2023
12:05:45
251 1491 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
90 16.5.2023
12:06:34
252 1491 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Neprítomný(á)
90 16.5.2023
12:07:56
253 1506 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Lukáša KYSELICU a Dominika DRDULA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1506) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Za
90 16.5.2023
12:08:35
254 1506 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Lukáša KYSELICU a Dominika DRDULA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1506) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica. Za
90 16.5.2023
12:09:16
255 1506 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Lukáša KYSELICU a Dominika DRDULA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1506) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Čekovský. Za
90 16.5.2023
12:09:59
256 1506 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Lukáša KYSELICU a Dominika DRDULA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1506) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
90 16.5.2023
12:10:57
257 1506 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Lukáša KYSELICU a Dominika DRDULA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1506) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
12345678910...»