Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Špánik, Milan

Za 307
Proti 54
Zdržal(a) sa 200
Nehlasoval(a) 26
Neprítomný(á) 291
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
47 6.9.2019
09:36:04
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
47 6.9.2019
09:38:31
2 Hlasovanie o programe 47. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Neprítomný(á)
47 6.9.2019
09:49:42
3 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
47 6.9.2019
09:56:46
4 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpeniu náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
47 6.9.2019
10:01:56
5 1659 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1659). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
48 6.9.2019
10:17:53
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
48 6.9.2019
10:51:38
2 Prezentácia. Neprítomný(á)
48 9.9.2019
13:04:20
3 Prezentácia. Neprítomný(á)
48 9.9.2019
14:06:12
4 Prezentácia. Nehlasoval(a)
49 10.9.2019
13:05:37
1 Prezentácia Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:14:21
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Zemanovej. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:15:23
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Simona. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:16:06
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Marosza. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:17:23
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Sopka. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:18:06
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Antala. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:19:08
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hegera. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:19:50
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Budaja. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:20:33
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
13:22:27
10 Hlasovanie o programe 49. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Neprítomný(á)
49 10.9.2019
17:06:28
11 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Zemanovej. Nehlasoval(a)
49 10.9.2019
17:07:24
12 Správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2018. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:08:22
13 Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2018. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:09:25
14 1314 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018 (tlač 1314). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
49 10.9.2019
17:10:18
15 1439 Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2018 (tlač 1439). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:11:19
16 1494 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018 (tlač 1494). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:12:21
17 1415 Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2018 (tlač 1415). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:13:30
18 1496 Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2018 (tlač 1496). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:14:42
19 1543 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO na vydanie ústavného zákona o rozpočtovaní výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo (tlač 1543) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:16:07
20 1554 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete (tlač 1554). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:17:21
21 1539 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1539) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
49 10.9.2019
17:18:34
22 1563 Zákon z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1563) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky. Za
49 10.9.2019
17:19:16
23 1563 Zákon z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1563) - druhé čítanie. Hlasovanie zo spoločnej správy, účinnosť. Za
49 10.9.2019
17:20:07
24 1563 Zákon z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1563) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Za
49 10.9.2019
17:21:36
25 1564 Zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu posl. Kondróta, zmena účinnosti. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:22:19
26 1564 Zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 4 prezidentky Slovenskej republiky. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:23:00
27 1564 Zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 5, prezidentky Slovenskej republiky. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:23:54
28 1564 Zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:25:15
29 1516 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:26:00
30 1516 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
49 10.9.2019
17:26:49
31 1516 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1516) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
49 10.9.2019
17:27:52
32 1615 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1615) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:29:02
33 1615 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1615) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
49 10.9.2019
17:29:58
34 1591 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:30:59
35 1591 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
49 10.9.2019
17:32:03
36 1592 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (tlač 1592) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
49 10.9.2019
17:33:19
37 1592 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (tlač 1592) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
49 10.9.2019
17:34:21
38 1597 Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
49 10.9.2019
17:35:24
39 1597 Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
49 10.9.2019
17:36:28
40 1429 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1429) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kaščákovej, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Zdržal(a) sa
49 10.9.2019
17:37:07
41 1429 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1429) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Proti
12345678910...»