Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Pavlis, Pavol

Za 699
Proti 256
Zdržal(a) sa 117
Nehlasoval(a) 9
Neprítomný(á) 269
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 4.4.2012
15:25:46
1 1 Návrh volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VI. volebného obdobia (tlač 1). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
15:28:29
2 2 Návrh na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
15:31:05
3 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a určuje počet členov. Za
1 4.4.2012
15:31:58
4 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určuje počet členov. Za
1 4.4.2012
16:23:53
5 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia o voľbe členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR. Za
1 4.4.2012
16:24:35
6 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 4.4.2012
17:02:04
7 Hlasovanie o návrhu uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 10. marca 2012. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
17:02:55
8 Hlasovanie o návrhu uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
18:10:44
9 7 Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
19:07:29
10 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a návrh na určenie počtu jeho členov (tlač 9). Hlasovanie o zriadení výboru a určení počtu členov. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
19:08:44
11 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:36:15
12 12 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o návrhu posl. Kaník k voľbe členov a náhradníkov. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:36:53
13 12 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o voľbe členov a náhradných členov výboru. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:37:53
14 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:38:35
15 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:39:12
16 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:39:43
17 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:40:19
18 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:40:54
19 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:41:28
20 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:41:57
21 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:42:24
22 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:42:52
23 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:43:36
24 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:44:15
25 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:44:50
26 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:46:35
27 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). Hlasovanie o zriadení uvedených výborov a určení počtu členov. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
20:47:30
28 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). Hlasovanie o zriadení uvedeného výboru. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
21:27:41
29 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti NBÚ. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
21:28:21
30 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti SIS. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
21:28:57
31 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre Vojenské spravodajstvo. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
21:29:26
32 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:02:05
20 Hlasovanie o zaradení nového bodu do programu 51. schôdze, tlač 1545. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:21:12
21 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lipšica. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:21:49
22 1545 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:23:07
23 1496 Vládny návrh autorského zákona (tlač 1496) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:24:15
24 1496 Vládny návrh autorského zákona (tlač 1496) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:25:21
25 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:25:54
26 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 29. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:26:31
27 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Abrhan, 1. návrh. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:27:02
28 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Abrhan, 2. návrh. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:27:38
29 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vášáryová. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:28:16
30 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:29:02
31 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:30:05
32 1472 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:31:11
33 1472 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:32:35
34 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 17. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:34:03
35 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - druhé čítanie. Zrušené hlasovanie Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:34:52
36 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Neprítomný(á)
51 6.5.2015
11:35:34
37 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Neprítomný(á)
12345678910...»