Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 72 
Dátum a čas 27. 9. 2022 11:33 
Číslo hlasovania 124 
Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA a Jarmily VAŇOVEJ na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej členskými štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 8. októbra 2020 (tlač 1130). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 142
[Z] Za hlasovalo 93
[P] Proti hlasovalo 11
[?] Zdržalo sa hlasovania 38
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 8