Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 72 
Dátum a čas 21. 9. 2022 11:13 
Číslo hlasovania 40 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel (tlač 1106) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 139
[Z] Za hlasovalo 103
[P] Proti hlasovalo 6
[?] Zdržalo sa hlasovania 30
[N] Nehlasovalo 5
[0] Neprítomní 6