Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 72 
Dátum a čas 20. 9. 2022 11:06 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu popredsedu NR SR J. Blanára.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 58
[P] Proti hlasovalo 15
[?] Zdržalo sa hlasovania 68
[N] Nehlasovalo 3
[0] Neprítomní 6