Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 72 
Dátum a čas 20. 9. 2022 09:11 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o návrhu posl. Š. Kuffu o doplnenie programu 72. schôdze.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 132
Hlasujúcich 132
[Z] Za hlasovalo 83
[P] Proti hlasovalo 4
[?] Zdržalo sa hlasovania 45
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 18