Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 59 
Dátum a čas 25. 2. 2022 22:58 
Číslo hlasovania 11 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 120
Hlasujúcich 120
[Z] Za hlasovalo 38
[P] Proti hlasovalo 63
[?] Zdržalo sa hlasovania 19
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 30