Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 59 
Dátum a čas 25. 2. 2022 22:57 
Číslo hlasovania 10 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 121
Hlasujúcich 121
[Z] Za hlasovalo 0
[P] Proti hlasovalo 117
[?] Zdržalo sa hlasovania 4
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 29