Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 58 
Dátum a čas 23. 2. 2022 18:25 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 896). Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 126
Hlasujúcich 125
[Z] Za hlasovalo 50
[P] Proti hlasovalo 62
[?] Zdržalo sa hlasovania 13
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 24