Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 55 
Dátum a čas 15. 2. 2022 11:43 
Číslo hlasovania 120 
Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Martina BELUSKÉHO a Rastislava SCHLOSÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 861) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 127
Hlasujúcich 126
[Z] Za hlasovalo 20
[P] Proti hlasovalo 42
[?] Zdržalo sa hlasovania 64
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 23