Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 55 
Dátum a čas 15. 2. 2022 11:38 
Číslo hlasovania 116 
Názov hlasovania Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 856) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 128
Hlasujúcich 126
[Z] Za hlasovalo 62
[P] Proti hlasovalo 19
[?] Zdržalo sa hlasovania 45
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 22