Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 51 
Dátum a čas 1. 12. 2021 17:20 
Číslo hlasovania 143 
Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU, Jána PODMANICKÉHO a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zakon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 732) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 136
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 44
[P] Proti hlasovalo 27
[?] Zdržalo sa hlasovania 64
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 14