Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 51 
Dátum a čas 23. 11. 2021 17:16 
Číslo hlasovania 16 
Názov hlasovania Zákon zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 752) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 131
Hlasujúcich 131
[Z] Za hlasovalo 83
[P] Proti hlasovalo 48
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 19