Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 28 
Dátum a čas 14. 5. 2021 11:11 
Číslo hlasovania 171 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 113
Hlasujúcich 113
[Z] Za hlasovalo 105
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 8
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 37