Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 28 
Dátum a čas 6. 5. 2021 17:21 
Číslo hlasovania 97 
Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Martina BELUSKÉHO, Magdalény SULANOVEJ a Stanislava MIZÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 493) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 117
Hlasujúcich 115
[Z] Za hlasovalo 34
[P] Proti hlasovalo 10
[?] Zdržalo sa hlasovania 71
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 33