Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 27 
Dátum a čas 4. 5. 2021 10:16 
Číslo hlasovania 10 
Názov hlasovania Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (tlač 525). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 144
[Z] Za hlasovalo 89
[P] Proti hlasovalo 55
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 6