Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 16 
Dátum a čas 20. 10. 2020 19:02 
Číslo hlasovania 30 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bittó Cigániková, 2. návrh, bod 1.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 119
Hlasujúcich 119
[Z] Za hlasovalo 43
[P] Proti hlasovalo 57
[?] Zdržalo sa hlasovania 19
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 31