Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 9 
Dátum a čas 9. 7. 2020 17:10 
Číslo hlasovania 33 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2 až 50.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 90
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 51
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 8